Aangenaam Akoestiek

De gewenste akoestiek verschilt vaak per ruimte en toepassing van de ruimte. Voordat de juiste oplossing in beeld komt, is het belangrijk om het doel en eventuele knelpunten helder te krijgen. 

Horeca – behoud van intimiteit en beperken van achtergrondgeluiden. Een aangename akoestiek draagt bij aan een aangenaam langer verblijf en dus ook een verbetering van de omzet.

Retail/winkels – terugdringen van nagalm en reflectiegeluid. Door een actieve omgeving ontstaan er diverse geluiden. Het opvangen van deze “ruis” veraangenaamt het verblijf van de klant.

Klaslokaal/spreekruimte – verbeteren van de spraakverstaanbaarheid. Het bereiken van een publiek in een ruimte zonder te hoeven schreeuwen.

Sportzaal – terugdringen van nagalm en reflectiegeluiden. Door de toepassing van harde materialen in de ruimte is er een grote mate van reflectiegeluid wat de verstaanbaarheid vermoeilijkt en over het algemeen erg vermoeiend is.

Kantoor – beperken van achtergrondgeluiden. Dit bevordert de concentratie en daarmee de productiviteit van de medewerkers. Een aangename akoestiek resulteert vaak in een afnemend ziekteverzuim.

Categorieën:

Woodline panelen

Woodline panelen

Mos paneel

Mos paneel

PET-vilt

PET-vilt

DENIMpanel

DENIMpanel